Звіт директора

Вільхівської ЗОШ І-ІІІ ступенів

Харківської районної ради Харківської області

на загальних зборах педагогічного колективу, батьківського комітету, Ради школи та громадськістю у 2017 році.

Відповідно до Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю сьогодні я, як директор школи, звітую про персональний внесок у підвищення рівня організації навчально-виховного процесу та створення належних умов для забезпечення рівного доступу для здобуття якісної освіти за 2016-2017 навчальний рік.

Діяльність школи у 2016-2017 навчальному році була визначена згідно з основними положеннями Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки, Законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", Національної доктрини розвитку освіти, Державної програми "Вчитель", наказу МОН України від 30.09.10 № 926/910 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні», Державних стандартів початкової загальної, базової і повної середньої освіти, з урахуванням результатів роботи школи за 2016-2017 навчальний рік та спрямована на:

• удосконалення системи управління школою, системи методичної роботи;

• продовження роботи над проблемою особистісно-орієнтованого навчання та виховання школярів;

• створення належного навчально-виховного середовища для учнів початкових та п'ятого класів, які навчатимуться за новим Державним стандартом через удосконалення матеріально-технічної бази навчальних кабінетів, початкової школи, зокрема.;

• підключення комп'ютерів (робочі місця вчителів) до мережі Інтернет;

• підвищення ефективності роботи педпрацівників, якості та результативності навчальної діяльності учнів.

• підвищення рівня участі педагогів у фахових конкурсах.

• розширення мережі гуртків, організація співпраці з позашкільними навчальними закладами та батьками.

• підвищення ефективності роботи школи на рівні міста.

У 2016/2017 навчальному році робота школи була спрямована на виконання завдань чинних Законів України «Про освіту» (зі змінами), «Про загальну середню освіту» (зі змінами), Указів Президента України «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні», положень Національної доктрини розвитку освіти, чинного Положення про загальноосвітній навчальний заклад, реалізацію Комплексної програми розвитку освіти, державних та регіональних програм у галузі освіти, інших чинних законодавчих і нормативних-правових документів у галузі загальної середньої освіти.

Єдиною педагогічною темою, над якою працював педагогічний колектив школи у 2016/2017 навчальному році, була «Розвиток педмайстерності учителя, його творчого потенціалу – необхідний показник якості навчально-виховного процесу в контексті впровадження компетентнісно зорієнтованого підходу в навчання».

Згідно з цією темою протягом навчального року адміністрація та педагогічний колектив школи вирішував такі пріоритетні питання:

· спрямування змісту методичної роботи на виконання Закону України «Про освіту», виконання перспективної Програми розвитку школи;

· впровадження нового Державного стандарту початкової та базової і повної загальної середньої освіти;

· сприяння розвиткові творчих здібностей учителя, його потенціалу в контексті реалізації проблемного питання;

· сприяння підвищенню професійної майстерності педагогів через розвиток у них творчого потенціалу шляхом організації роботи школи професійної адаптації молодого учителя, ШМУ;

· підвищення теоретичної, науково-методичної та професійної підготовки педагогічних працівників;

· сприяння дослідницько-експериментальній діяльності вчителів, вивчення і популяризація досвіду творчих педагогів школи, ознайомлення з ППД вчителів школи і району;

· вивчення ППД вчителів району, залучення педагогічних працівників до участі в районних творчих групах;

· здійснення компетентно орієнтованого підходу у роботі з кадрами, надання реальної допомоги усім членам педколективу;

· досягнення високих освітніх результатів;

· підвищення якості знань учнів з базових предметів навчального плану;

· залучення обдарованих дітей до науково-дослідницької діяльності;

· підвищення рівня профілактично-консультативної роботи серед учнівського колективу, батьківської громади, створення умов для реалізації відповідних програм щодо розвитку особистості учня;

· удосконалення роботи органів учнівського самоврядування, широке залучення їх до вирішення питань організації навчально-виховного процесу;

· забезпечення ефективної роботи методичного кабінету школи;

· підвищення рівня позаурочної роботи з навчальних предметів;

· продовження роботи щодо забезпечення охорони та зміцнення здоров’я учнів;

· забезпечення психологічної підтримки загальношкільних методичних заходів;

· створення умов для оволодіння педагогами інноваційними методиками з метою підвищення результативності навчально-виховного процесу.

Основними проблемними питаннями в організації методичної роботи, роботи з кадрами є:

· упровадження інновацій як засобів, механізмів розвитку освітніх систем закладів освіти району: управлінських, методичних, навчально-виховних;

· забезпечення формування особистості учня на основі розвитку його творчих можливостей і самовдосконалення;

· підвищення якості знань учнів;

· самоосвіта педпрацівників.

Інтеграція України до світового та європейського освітнього простору передбачає необхідність перегляду деяких підходів до навчання та виховання учнівської молоді, аналізу чинників, що гальмують підвищення якості навчання, права на рівний доступ до загальної середньої освіти, формування життєспроможності особистості. Пріоритетними стають особистісно орієнтований, компетентнісний підходи, які покликані підготувати особистість, спроможну бути активною, здатною осмислено зберігати, самостійно відтворювати власну життєдіяльність, досягти життєвого успіху.

Першочерговим завданням навчального закладу є задоволення потреб населення території обслуговування, їх національно-культурних, національно-освітніх прав і запитів.

У 2016/2017 навчальному році робота школи була спрямована на виконання завдань чинних Законів України «Про освіту» (зі змінами), «Про загальну середню освіту» (зі змінами), Указів Президента України «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні», положень Національної доктрини розвитку освіти, чинного Положення про загальноосвітній навчальний заклад, реалізацію Комплексної програми розвитку освіти, державних та регіональних програм у галузі освіти, інших чинних законодавчих і нормативних-правових документів у галузі загальної середньої освіти.

Єдиною педагогічною темою, над якою працював педагогічний колектив школи у 2016/2017 навчальному році, була «Розвиток педмайстерності учителя, його творчого потенціалу – необхідний показник якості навчально-виховного процесу в контексті впровадження компетентнісно зорієнтованого підходу в навчання».

Згідно з цією темою протягом навчального року адміністрація та педагогічний колектив школи вирішував такі пріоритетні питання:

· спрямування змісту методичної роботи на виконання Закону України «Про освіту», виконання перспективної Програми розвитку школи;

· впровадження нового Державного стандарту початкової та базової і повної загальної середньої освіти;

· сприяння розвиткові творчих здібностей учителя, його потенціалу в контексті реалізації проблемного питання;

· сприяння підвищенню професійної майстерності педагогів через розвиток у них творчого потенціалу шляхом організації роботи школи професійної адаптації молодого учителя, ШМУ;

· підвищення теоретичної, науково-методичної та професійної підготовки педагогічних працівників;

· сприяння дослідницько-експериментальній діяльності вчителів, вивчення і популяризація досвіду творчих педагогів школи, ознайомлення з ППД вчителів школи і району;

· вивчення ППД вчителів району, залучення педагогічних працівників до участі в районних творчих групах;

· здійснення компетентно орієнтованого підходу у роботі з кадрами, надання реальної допомоги усім членам педколективу;

· досягнення високих освітніх результатів;

· підвищення якості знань учнів з базових предметів навчального плану;

· залучення обдарованих дітей до науково-дослідницької діяльності;

· підвищення рівня профілактично-консультативної роботи серед учнівського колективу, батьківської громади, створення умов для реалізації відповідних програм щодо розвитку особистості учня;

· удосконалення роботи органів учнівського самоврядування, широке залучення їх до вирішення питань організації навчально-виховного процесу;

· забезпечення ефективної роботи методичного кабінету школи;

· підвищення рівня позаурочної роботи з навчальних предметів;

· продовження роботи щодо забезпечення охорони та зміцнення здоров’я учнів;

· забезпечення психологічної підтримки загальношкільних методичних заходів;

· створення умов для оволодіння педагогами інноваційними методиками з метою підвищення результативності навчально-виховного процесу.

Основними проблемними питаннями в організації методичної роботи, роботи з кадрами є:

· упровадження інновацій як засобів, механізмів розвитку освітніх систем закладів освіти району: управлінських, методичних, навчально-виховних;

· забезпечення формування особистості учня на основі розвитку його творчих можливостей і самовдосконалення;

· підвищення якості знань учнів;

· самоосвіта педпрацівників.

Інтеграція України до світового та європейського освітнього простору передбачає необхідність перегляду деяких підходів до навчання та виховання учнівської молоді, аналізу чинників, що гальмують підвищення якості навчання, права на рівний доступ до загальної середньої освіти, формування життєспроможності особистості. Пріоритетними стають особистісно орієнтований, компетентнісний підходи, які покликані підготувати особистість, спроможну бути активною, здатною осмислено зберігати, самостійно відтворювати власну життєдіяльність, досягти життєвого успіху.

Першочерговим завданням навчального закладу є задоволення потреб населення території обслуговування, їх національно-культурних, національно-освітніх прав і запитів.

Ці потреби задовольняються в основному сформованою мережею навчального закладу.

Навчальний рік К-сть класів Середня наповнюваність К-сть учнів на 05.09 Поглиблене вивчення Профільне навчання 1-х класів 10-х класів
2011/2012 11 17 187 0 0 1 1
2012/2013 11 15,4 170 0 0 1 1
2013/2014 11 15,3 168 0 0 1 1
2014/2015 11 15,3 168 0 0 1 1
2015/2016 11 14,6 161 0 0 1 1
2016/2017 10 15,1 151 0 0 1 1

Виконання ст.53 Конституції України, ст.35 законів України «Про освіту», ст.6 «Про загальну середню освіту», Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку»

Спостерігається вплив демографічної ситуації на контингент учнів. Загальне зменшення кількості дітей на території обслуговування школи вплинуло й на мережу. Усі діти шкільного віку охоплені навчанням, здійснюється контроль за проведенням обліку дітей шкільного віку: будинки території обслуговування закріпленні за вчителями, збираються довідки-підтвердження про навчання, перевіряються списки дітей шкільного віку, складаються відповідні звіти за встановленою формою.

Мережа класів у школі.

Навчальний рік Станом на 05.09. навчального року На кінець навчального року Кількість класів
2013/2014 168 132 11
2014/2015 168 124 11
2015/2016 161 135 11
2016/2017 158 151 10

Одночасно спостерігається тенденція, що протягом навчального року кількість учнів у школі зменшилася. Існує проблема з набором учнів до 10 класу, оскільки у 2015-2016 навчальному році випущено 13 учнів, а подано заяв лише 1.

Простежуючи динаміку, з’ясовано, що учнівський контингент у зв’язку з низькою народжуваністю у попередні роки, особливостями заселення території обслуговування школи, зменшується. Загальне зниження кількості учнів впливає на мережу навчального закладу, що призводить до зменшення середньої наповнюваності класів (груп), до зменшення педагогічного навантаження вчителів.

У 2017/2018 навчальному році планується функціонування 10 класів , у них очікується 150 учнів.

Усі класи (групи) – з українською мовою навчання. Поглиблене вивчення – відсутнє; профіль навчання – універсальний.

Відповідно до чинного Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах (зі змінами та доповненнями) у школі організовується індивідуальне навчання

Індивідуальне навчання

Рік навчання К-сть учнів Прізвище учня Клас К-сть годин
2013/2014 2 Кисельова А. Бабкова А. 4 7 10 14
2014/2015 2 Миленко Я. Кисельова А. Бабкова А. 3 5 8 5 14 14
2015/2016 3 Миленко Я. Кисельова А. Бабкова А. 4 6 9 5 14 14
2016/2017 2 Кисельова А. Бабкова А 7 10 14 12

Необхідно зазначити, що майже незмінною є кількість учнів, які навчаються за індивідуальною формою (за станом здоров’я). Середня кількість таких учнів за три останніх роки 2,6 осіб на навчальний рік.

Допрофільна підготовка і профільне навчання

Навчальний рік Всього учнів % охоплення Предмети
Класів Учнів
2013/2014 0 0 0
2014/2015 0 0 0
2015/2016 0 0 0
2016/2017 0 0 0

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 11.09.2009 № 854 «Про затвердження нової редакції Концепції профільного навчання у старшій школі», на жаль, не здійснюється допрофільна підготовка учнів 8-9-х класів та профільне навчання учнів 10-11-х класів.

Виконання Концепції профільного навчання в старшій школі.

Профільне навчання відсутнє.

Результати подальшого працевлаштування випускників школи

9 клас

Навчальний рік К-сть випускників 10-й клас Інші заклади ПТНЗ ВНЗ I-II рівнів % учнів, які навчаються
2013/2014 17 8 2 3 4 100
2014/2015 20 14 0 2 4 100
2015/2016 10 1 0 8 1 100
2016/2017 100

11 клас

Навчальний рік Кількість випускників % учнів, які вступили до ВНЗ I-IІ рівнів акредитації % учнів, які вступили до навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації
2013/2014 17 58,8 11,8
2014/2015 12 50 25
2015/2016 7 14 43
2016/2017 13
Клас Було на 05.09 Прибуло Вибуло Є на кінець року Хлопців Дівчат Атестовано Не атестовано 1-3 бали 4-6 балів 7-9 балів 10-12 балів 1-3 бали Пропущено днів Пропущено уроків Через хворобу З п/причини Без причини % відвідування
1 2 3
1 16 1 2 15 11 4 15 0 0 6 9 0 0 0 0 202 988 627 361 0
2 26 0 3 23 11 12 23 0 0 11 8 4 0 0 0 416 2107 987 1120 0
3 16 1 0 17 6 11 17 0 0 5 8 4 0 0 0 182 910 143 767 0
4 16 0 1 15 10 5 15 0 0 5 7 3 0 0 0 286 1430 229 41 0
Всього 74 2 6 70 38 32 70 0 0 27 32 11 0 0 0 1086 5435 1986 2289 0 0
5 8 1 1 8 6 2 8 0 2 3 2 1 0 0 2 188 1128 534 594 0
6 12 0 0 12 7 5 12 0 2 5 5 0 0 0 2 167 1002 828 174 0
7 11 1 1 11 3 8 11 0 1 5 5 0 1 0 0 276 1881 773 1108 0
8 13 0 0 13 9 4 13 0 3 7 3 0 0 2 1 275 1925 903 1022 0
9 23 0 0 23 9 14 23 0 1 14 8 0 0 1 0 592 4400 1645 2755 0
Всього 67 2 2 67 34 33 67 0 9 34 23 1 1 3 5 1498 10336 4683 5653 0 0
10 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 13 0 0 13 8 5 13 0 0 10 3 0 0 0 0 415 2823 1099 1724
Всього 14 0 0 14 8 6 14 0 0 11 3 0 0 0 0 415 2823 1099 1724 0 0
Разом 155 4 8 151 80 71 151 0 9 72 58 12 1 3 5 2999 18594 7768 9666 0 0,0
Відсотки 6% 48% 38% 8%
Навчаються 1 – 4 класи 5 – 9 класи 10 – 11 класи Всього
Кількість Відсотки Кількість Відсотки Кількість Відсотки
на 1-3 бали (І рівень) 0 0,0% 9 13,4% 0 0,0% 6,0%
на 4-6 балів (ІІ рівень) 27 38,6% 34 50,7% 11 78,6% 47,7%
на 7-9 балів (ІІІ рівень) 32 45,7% 23 34,3% 3 21,4% 38,4%
на 10-12 балів (ІV рівень) 11 15,7% 1 1,5% 0 0,0% 7,9%

У школі здійснюється проведення профорієнтаційної роботи з учнями; проводиться роз’яснювальна робота з батьками, учнями щодо організації профільного навчання, до профільної підготовки, формування шкільної мережі; проводиться укладання угод про співпрацю з навчальними закладами міста, співпраця з Українським державним університетом залізничного транспорту, Харківським національним технічним університетом сільського господарства імені Петра Василенка, Українською інженерно-педагогічною академією, Харківським вищим професійним училищем будівництва, участь у Днях відкритих дверей навчальних закладів.

У школі створено всі умови для забезпечення гарантованого права громадян на здобуття якісної базової та повної загальної середньої освіти, для формування гармонійно розвиненої особистості, збагачення здібностей кожного учня.

У 2017/2018 навчальному році планується продовження роботи з вищезазначених напрямів.

На кінець 2016/2017 навчального року відповідним стандартом освіти оволоділи 152 учні, які показали такий рівень навчальних досягнень:

Рік навчання К-сть учнів Початковий Середній Достатній Високий
2013/2014 170 16 94 51 9
2014/2015 168 21 93 47 7
2015/2016 152 8 77 52 15
2016/2017 151 12

Простежується тенденція до зниження рівня результативності підготовки учнів до державної підсумкової атестації.

Участь учнів у пробному та основній сесії зовнішнього незалежного оцінювання 2017 року була організована відповідно до чинних нормативно-правових документів. Необхідно продовжити роботу щодо якісної підготовки учнів до участі у зовнішньому незалежному оцінюванні, державній підсумковій атестації, підвищення середнього бала атестата випускників школи.

Результати державної підсумкової атестації учнів 9-го класу.

Предмет ДПА Рік Середній бал ДПА Середній бал свідоцтва
Українська мова 2014/2015 7,55 7,88
2015/2016 5,6 6,4
Математика 2014/2015 6,25 7,88
2015/2016 3,7 6,4
Іноземна мова (англійська) 2014/2015 7,1 7,88
2015/2016 4,0 6,4
2016/2017

Результати державної підсумкової атестації учнів 11-х класів.

Предмет ДПА Рік Середній бал ДПА Середній бал атестату
Українська мова 2014/2015 5,75 7,65
2015/2016 6,4 8,0
Математика 2014/2015 7,1 7,65
2015/2016 6,8 8,0
Історія України 2014/2015 7,3 7,65
2015/2016 6,8 8,0
Іноземна мова (англійська) 2014/2015
2015/2016 7,0 8,0
2016/2017

Учні 9 та 11 класів успішно пройшли державну підсумкову атестацію, звільнена від ДПА за станом здоров’я –немає.

Середній бал атестата про повну загальну середню освіту.

Рік Середній бал
2013/2014 7,41
2014/2015 7,65
2015/2016 8,0
2016/2017

Нагороди учнів

Рік Похвальна грамота Похвальні листи Золота медаль Срібна медаль Свідоцтва з відзнакою
2013 0 9 0 0 0
2014 1 7 0 0 0
2015 0 6 0 0 0
2016 0 9 0 0 0
2017 0 12 0 0 0

Кадрове забезпечення.

У 2016/2017 навчальному році у школі працювало 23 педагогічних працівники, 17 працівників обслуговуючого персоналу, усього 40 працівників, із них 1 педагог-організатор. Школа укомплектована педагогічними кадрами, але наявна вакансія практичного психолога.

Плинність кадрів

Навчальний рік Кількість прийнятих працівників К-сть звільнених педагогічних працівників К-сть звільнених працівників Підстава звільнення
Педагогічних працівників Працівників
2013/2014 3 17 2 0 Вихід на пенсію
2014/2015 3 1 4 1 За власним бажанням
2015/2016 2 1 1 1 Закінчення контракту
2016/2017 3 0 0 3 За власним бажанням

Кількісно-якісний склад педагогічних працівників

Навчальний рік Кількість педагогічних працівників Вища I II Спеціаліст Старший учитель Учитель-методист
2013/2014 24 2 11 5 6 3 0
2014/2015 24 2 8 5 9 4 0
2015/2016 23 3 7 4 9 2 0
2016/2017 23 3 8 3 5 2 0

Робота з кадровим резервом:

- затверджено список осіб, зарахованих до кадрового резерву;

- забезпечувалось залучення вчителів, зарахованих до кадрового резерву, до управлінської, методичної роботи з метою підвищення їх професійної (управлінської) майстерності.

Робота з молодими спеціалістами

Навчальний рік Загальна кількість Учителі
2013/2014 2 Гашимов Н.О. – вчитель інформатики Люба Ю.В. – вчитель математики
2014/2015 3 Бірченко Д.Ю. – вчитель історії Завада С.В. – вчитель біології Гашимов Н.О. – вчитель інформатики
2015/2016 5 Аргунова К.В. –вчитель початкових класів Костильова К.О.- вчитель фізичного виховання Бірченко Д.Ю. – вчитель історії Завада С.В. – вчитель біології Гашимов Н.О. – вчитель інформатики
2016/2017 5 Аргунова К.В. –вчитель початкових класів Завада С.В. – вчитель біології Гашимов Н.О. – вчитель інформатики Бєлєніхіна К.О.-вчитель англійської мови Тиртишна М.І.- Аргунова К.В. –вчитель початкових класів

- організовано наставництво;

- організовано роботу «Школи молодого вчителя»;

- забезпечено відвідування районної «Школи молодого учителя»;

- надано методичні рекомендації, проведено індивідуальні консультації;

- забезпечено педагогічним навантаженням (за згодою учителя).

У 2016/2017 навчальному році методична робота була спрямована на підвищення рівня кваліфікації вчителів, удосконалення майстерності, надання практичної допомоги педагогічним працівникам у розвитку творчої майстерності та активізації їх творчого потенціалу. Організаційно-методична робота була спрямована на різнорівневу реалізацію основних положень Національної доктрини розвитку освіти, законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», інструктивно-методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки, методичних рекомендацій КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти». У 2016/2017 навчальному році методична робота проводилась за індивідуальними та груповими формами роботи, за затвердженою структурою. Активно працювала педагогічна рада, предметні методичні об’єднання, «Школа молодого вчителя». Важливим напрямом діяльності методичної роботи є підвищення професійного рівня педагогів, їх ділової кваліфікації.

Пріоритетними напрямами методичної роботи були:

- підвищення методологічної, інформаційної, культури педагогічних працівників;

- методична підготовка вчителів за інноваційними технологіями, здійснення дослідно-експериментальної роботи, проведення діагностичної роботи, моніторингу якості освіти;

- надання практичної, науково-методичної допомоги вчителям;

- проведення атестації педагогічних працівників відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14.12.2010 за № 1255/18550 (із змінами)

Проходження вчителями курсів підвищення кваліфікації

Навчальний рік За планом Пройшли курси
2013/2014 6 6
2014/2015 7 7
2015/2016 8 8
2016/2017 8 8

Атестація педагогічних працівників

Рік атестації Загальна кількість учителів, що атестуються Вища кваліфі-каційна катего-рія Педагогіч-не звання I кваліфіка-ційна категорія II кваліфіка-ційна категорія Спеціаліст
2013/2014 24 2 3 11 5 6
2014/2015 24 2 2 8 6 8
2015/2016 23 3 2 7 4 9
2016/2017 23 3 2 8 3 5

3 вчителя не мають вищої освіти: Аргунова К.В., Бєлєніхіна К.О., Кравченко К.К. За окремими планами здійснювалась організація роботи 4-ьох предметних методичних об’єднань: суспільно-гуманітарного, природничо-математичного, початкових класів, класних керівників.

Участь школи в районних, обласних методичних заходах:

· Участь у школі «Молодого учителя» - 5 осіб (Гашимов Н.О., Бєлєніхіна К.О., Тиртишна М.І. , Завада С.В., Аргунова К.В.);

· Участь у районному етапі конкурсу «Учитель року – 2016» - вчитель початкових класів;

· Участь у районному етапі конкурсу «Класний керівник – 2016» - початкових класів.

Підсумки управлінської та контрольно-аналітичної діяльності адміністрації

Основними напрямами контрольно-аналітичної діяльності були:

- адаптація учнів 1-го та 5-го класів до навчання;

- отримання інформації для педагогічного аналізу, проведення моніторингових досліджень, надання методичної допомоги вчителям;

- створення оптимальних умов для навчання і виховання учнів;

- реалізація шкільної методичної, виховної тем;

- підготовка учнів до проходження зовнішнього незалежного оцінювання, державної підсумкової атестації;

- організація допрофільного і профільного навчання учнів;

- виконання плану внутрішкільного контролю та узагальнення підсумкових матеріалів;

- реалізація пріоритетних напрямів державної політики щодо розвитку освіти, основних законодавчих та нормативних документів, регіональних програм в галузі освіти;

- впровадження інноваційних технологій навчання;

- корекційна діяльність закладу у міжатестаційний період.

Здійснення різних видів контрольно-аналітичної діяльності (відповідно до перспективного плану здійснення внутрішкільного контролю)

· адаптація учнів 1 класу до навчання у школі, 5 класу до навчання в основній школі;

· ведення шкільної документації;

· виконання рекомендацій внутрішкільного контролю;

· робота з учнями, віднесеними до різних медичних груп на уроках фізичної культури;

· підсумки державної підсумкової атестації.

Одночасно, поряд із позитивними напрацюваннями в роботі школи є певні проблеми, на рішення яких необхідно акцентувати увагу в новому навчальному році, а саме:

· цілеспрямована спільна робота педагогічного колективу і кожного вчителя окремо над підвищенням рівня якості освіти, удосконалення професіоналізму, підготовки випускників до життя в швидкоплинних змінах соціокультурних умов і професійної діяльності;

· запровадження курсів за вибором, спецкурсів для допрофільного й профільного навчання, індивідуальних, групових занять, курсів за вибором;

· впровадження інформаційно-комунікативних технологій, комп’ютеризації та інформатизації навчально-виховного процесу;

· формування в учнів прагнення до навчання впродовж усього життя, пошуку найкращих шляхів розв’язання життєвих проблем;

· вивчення і творче впровадження в практику навчання і виховання учнів педагогічних інновацій вчителів району, області, участь у заходах обласного, районного рівнів;

· робота над удосконаленням уроку як засобу розвитку творчої особистості вчителя і учня, самореалізація творчої особистості, підвищення рівня якості уроку;

· розробка предметних методичних матеріалів;

· проведення шкільних олімпіад та ретельна індивідуальна підготовка учнів до участі в олімпіадах, конкурсах різного рівня, Малої академії наук; робота зі здібними та обдарованими учнями;

· нормативне забезпечення, педагогічний аналіз та самоаналіз, контроль та корекція навчально-виховного процесу, впровадження в управління моніторингових досліджень, компетентнісного підходу;

· забезпечення ефективності управління організаційно-методичною роботою;

· науково-методичне та кадрове забезпечення допрофільного та профільного навчання у старшій школі, створення оптимальних умов для адаптації учнів до навчання;

· покращення роботи шкільного самоврядування;

· врахування вчителями-предметниками, класними керівниками принципів диференціації та індивідуалізації, психолого-педагогічних особливостей учнів;

· глибоке вивчення проблеми наступності навчання в школі II-III ступенів, адаптації учнів 5 класу до навчання;

· зміцнення матеріально-технічної бази школи, ремонт будівлі школи, обладнання приміщень школи;

· організація роботи щодо виконання рекомендацій та вказівок районних педагогічних нарад;

· робота з профілактики дитячої злочинності та правопорушень, наркоманії, тютюнокуріння;

· дотримання вимог санітарно-гігієнічного режиму, здійснення медичного обслуговування учнів у школі;

· створення безпечних умов з охорони праці для учнів і працівників школи;

· підготовка закладу до роботи в осінньо-зимовий період;

· підготовка учнів 11-го класу до участі в зовнішньому незалежному оцінюванні;

· співпраця з батьками, громадськістю;

· виконання рекомендацій, наданих під час державної атестації школи, організація колекційної діяльності роботи закладу у міжатестаційний період.

Ураховуючи проведений аналіз, обговоривши стан навчально-виховної роботи, відповідно до районних методичної, виховної проблем педагогічний колектив школи у новому 2017/2018 навчальному році буде продовжувати працювати над реалізацією єдиної педагогічної теми «Розвиток педмайстерності учителя, його творчого потенціалу – необхідний показник якості навчально-виховного процесу в контексті впровадження компетентнісно зорієнтованого підходу в навчанні».

Завданнями буде:

· спрямування змісту методичної роботи на виконання Закону України «Про освіту», виконання перспективної Програми розвитку школи;

· впровадження нового Державного стандарту початкової та базової і повної загальної середньої освіти;

· сприяння розвиткові творчих здібностей учителя, його потенціалу в контексті реалізації проблемного питання;

· сприяння підвищенню професійної майстерності педагогів через розвиток у них творчого потенціалу шляхом організації роботи школи професійної адаптації молодого учителя, ШМУ, проведення методичних тижнів, декад;

· підвищення теоретичної, науково-методичної та професійної підготовки педагогічних працівників;

· сприяння дослідницько-експериментальній діяльності вчителів, вивчення і популяризація досвіду творчих педагогів школи, ознайомлення з ППД вчителів школи і району;

· вивчення ППД вчителів району, залучення педагогічних працівників до участі в районних творчих групах;

· здійснення компетентно орієнтованого підходу у роботі з кадрами, надання реальної допомоги усім членам педколективу;

· досягнення високих освітніх результатів;

· підвищення якості знань учнів з базових предметів навчального плану;

· залучення обдарованих дітей до науково-дослідницької діяльності;

· підвищення рівня профілактично-консультативної роботи серед учнівського колективу, батьківської громади, створення умов для реалізації відповідних програм щодо розвитку особистості учня;

· удосконалення роботи органів учнівського самоврядування, широке залучення їх до вирішення питань організації навчально-виховного процесу;

· забезпечення ефективної роботи методичного кабінету школи;

· підвищення рівня позаурочної роботи з навчальних предметів;

· продовження роботи щодо забезпечення охорони та зміцнення здоров’я учнів;

· забезпечення психологічної підтримки загальношкільних методичних заходів;

· створення умов для оволодіння педагогами інноваційними методиками з метою підвищення результативності навчально-виховного процесу.

Основними проблемними питаннями в організації методичної роботи, роботи з кадрами є:

· упровадження інновацій як засобів, механізмів розвитку освітніх систем закладів освіти району: управлінських, методичних, навчально-виховних;

· забезпечення формування особистості учня на основі розвитку його творчих можливостей і самовдосконалення;

· підвищення якості знань учнів;

· самоосвіта педпрацівників.

Для цього необхідно:

1. Забезпечити цілеспрямоване і безперервне підвищення науково- методичної і професійної майстерності кожного вчителя, формування професійної мобільності педагога; надавати дієву допомогу педагогам, що відчувають утруднення в організації навчально-виховного процесу. З цією метою підсилити творче використання сучасних досягнень психолого-педагогічної науки, ефективного педагогічного досвіду, інформаційну насиченість методичних заходів.

2. Удосконалити організацію самоосвіти вчителів, скоординувати її з колективними формами методичної роботи.

3. Забезпечити цілеспрямоване постійне застосування всіма вчителями тестових технологій з метою якісної підготовки учнів до ДПА та ЗНО.

З метою покращення матеріальної бази закладу були залучені позабюджетні кошти.

Список

благодійної безповоротної допомоги,

яка була надана

Вільхівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів

Харківської районної ради Харківської області

з 01.09.2016р. по 31.05.2017р.

№ з/п Дата Допомога Кіл-ть Сума Від кого отримана допомога
1 01.09.2016 1.Сантехнічні прилади, будівельні матеріали для ремонту туалетних кімнат 11047,00 Приватний підприємець Новіков А.О.
2 01.09.2016 1. Кухонні ваги 2. Батарейка к вагам 1шт. 1шт. 228,00 71,00 Батьківський комітет школи
3 01.09.2016 1. Ложки для їдальні 2. Виделки для їдальні 102шт. 102шт. 2737,68 2737,68 Директор АТОВ «Харківплемсервіс» Шмиголь О.М.
4 01.09.2016 Двері металеві вхідні енергозберігаючі 1шт. 5700,00 Приватний підприємець Алієв Є.В.
5 01.09.2016 Вікно металопластикове 1шт. 4000,00 Приватний підприємець Алієв Є.В.
6 08.09.2016 Засоби для миття посуду 740,00 Батьки учнів 1-4 класів
7 12.09.2016 Комп'ютер LG 1шт. 7000,00 Випускник Вільхівської ЗОШ Білоусько В.О.
8 13.09.2016 Йоршик для унітаза 5шт. 150,00 Батьківський комітет школи
9 03.10.2016 Радіосистема 1шт. 9116,00 Директор АТОВ «Харківплемсервіс» Шмиголь О.М.
10 03.10.2016 М'ячі спортивні 9шт. 1590,00 Приватний підприємець Новіков А.О.
11 09.11.2016 Двері металеві вхідні енергозберігаючі 1шт. 6000,00 Директор «Полімерагро» Кулік С.М.
12 03.01.2017 Новорічні солодкі подарунки 28шт. 1400,00 Депутат Верховної Ради Кацуба В.М.
13 03.01.2017 Новорічні солодкі подарунки 70шт. 3500,00 Депутати та підприємці с.Вільхівка
14 03.01.2017 1. Лампочка енергозберігаюча 2. Засіб для миття посуду 20шт. 30шт. 1200,00 1050,00 Випускник Вільхівської ЗОШ Білоусько В.О
15 03.01.2017 Ялинка штучна 1шт. 3500,00 Директор АТОВ «Харківплемсервіс» Шмиголь О.М.
16 06.03.2017 Кран водопровідний 10шт. 660,00 Директор «Полімерагро» Кулік С.М.
17 06.03.2017 Водопідігрівач 1шт. 2100,00 Директор «Полімерагро» Кулік С.М.
18 17.03.2017 1. Емаль алкідна біла 2.Емаль алкідна чер/кор.. 3.Емаль алкідна біла 4. Емаль алкідна чер./кор.. 2б/1,8кг. 6б/16,8кг. 100кг. 150кг. 46,72 361,86 2183,74 2909,52 Батьківський комітет школи
19 25.03.2017 Дизельне пальне 22л. 484,00 Батьки учнів Вільхівської ЗОШ, які їздили до Пісочинського Будинку культури для перегляду вистави
20 27.03.2017 Дизельне пальне 22л. 484,00 Батьки учнів Елітнянської ЗОШ, які їздили до Пісочинського Будинку культури для перегляду вистави
21 28.03.2017 Дизельне пальне 15л. 327,00 Батьки учнів Вільхівської ЗОШ, які їздили до Театру юного глядача для перегляду вистави
22 30.03.2017 Дизельне пальне 20,1л. 438,18 Батьки учнів Вільхівської ЗОШ, які їздили до м.Харків «Ландау-Центр» для перегляду інтерактивної виставки
23 18.04.2017 Дизельне пальне 15л. 330,00 Батьки учнів Вільхівської ЗОШ, Елітнянської ЗОШ які їздили до Русько-Тишківської ЗОШ для перегляду інтерактивної виставки «Ландау-Центр»
24 26.04.2017 Дизельне пальне 20л. 440,00 Батьки учнів Слобідської ЗОШ, Малороганської ЗОШ, які брали участь у конкурсі «Дивограй»

Від відділу освіти Харківської районної державної адміністрації отримано:

1. Фарба чер./кор.. – 16,2 кг. на суму 1116, 45

2. Фарба зелена –5,6 кг. на суму 227,40

3. Фарба блакитна – 2,8кг. на суму 123,00

4. Фарба жовта – 2,8 кг. на суму 117, 20

5. Фарба синя – 2,8кг. на суму 122,30

6. Фарба червона – 2,8кг. на суму 120, 45

7. Тарілка глибока - 30шт. на суму 472,50

8. Тарілка мілка – 30шт. на суму 399,00

9. Чашка – 30 шт. на суму 357,00

10. Масло для шкільного автобуса – 46л.

11. Тосол – 54л.

·

• дітей-напівсиріт – 7

• дітей з особливими потребами – 5

• дітей з багатодітних сімей – 14

Протягом навчального року в школі було проведено заходи щодо економії бюджетних коштів: встановлено щоденний контроль за використанням енерго-, тепло-, водо ресурсів; діє режим економії під час канікул, вихідних днів; відбулася заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі - 100%.

Позитивний імідж школи формуємо не лише ми, педагоги, наші учні, а й ви, шановні батьки, представники громадськості.

В школі діє державно-громадське управління.

Органом громадського самоврядування школи є загальні збори колективу.

Діє рада школи (затвердження режиму роботи школи, питання здобуття загальної середньої освіти молоді, підтримка ініціативи щодо вдосконалення системи навчання і виховання учнів, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення й використання бюджету школи, пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу); діє учнівський парламент, батьківський комітет.

Здійснювати превентивне виховання школярів допомагає тісна взаємодія з ССД.

Аналіз звернень громадян з питань діяльності школи:

Протягом року не поступило жодного звернення громадян.

Враховуючи результати та недоліки в роботі педагогічного колективу у 2016/2017 навчальному році можна окреслити такі пріоритетні напрямки роботи у подальшому:

• Удосконалення системи управління школою, система методичної роботи;

• Створення належного навчально-виховного середовища для ефективного впровадження нових Державних стандартів;

• Підвищення результативності та якості навчально-виховного процесу;

• Досконале оволодіння педагогами інноваційними освітніми технологіями;

• Підвищення участі педагогів у фахових конкурсах;

• Поповнення навчально-методичного оснащення;

• Поліпшення педагогічного керівництва органами шкільного самоврядування

Вільхівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Харківської районної ради Харківської області

Протокол

загальних зборів трудового колективу

від 01 червня 2017 року

Голова -Почивалова Н.Е.

Секретар - Козачок Г.І.

Присутні: депутати Вільхівської сільської ради - 7;

члени виконавчого комітету Вільхівської сільської ради – 3;

члени ради школи – 8;

колектив школи – 33.

Відсутні: Гарбуз Ю.А, (відпустка для догляду за дитиною), Алєксєнко В.Ф., Гашимов Н.О. (тарифна відпустка)

Порядок денний:

1. Звіт директора Вільхівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Харківської районної ради Харківської області Сєрікової Світлани Нурматівни за 2016-2017 навчальний рік про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю на загальних зборах 01.06.2017.

1.СЛУХАЛИ:

Слухали директора Вільхівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Харківської районної ради Харківської області Сєрікову С.Н. «Про підсумки роботи Вільхівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Харківської районної ради Харківської області у 2016 – 2017 навчальному році».

1.Директор школи в своєму виступі наголосила на те, що загальне керівництво школою здійснювалося на виконання функціональних обов'язків щодо забезпечення обов'язковості загальної середньої освіти: всі діти шкільного віку охоплені навчанням, випускники 9-го та 11-го класу планують продовжувати навчання в навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації , ІІІ-ІУ рівнів, в 10 класі школи - 21.

В своїй роботі керувалася Статутом школи та законодавством України.

2. Створені умови для варіативності навчання та вжиті заходи щодо упровадження інноваційних технологій у навчальний процес. Робочий навчальний план школи включає інваріантну складову, де передбачені додаткові години на вивчення навчальних предметів інваріантної складової, введення спецкурсів, курсів за вибором та факультативів.

3. Налагоджена організація різних форм позаурочної навчально-виховної роботи: в школі працюють 15 предметних гуртків, гуртки від СЮН "Юні квітникарі"; гурток РЦДЮТ "Комп'ютерний" та "Макраме", від Роганської спортивної школи гурток "Ігрові види спорту".

4. Вжиті заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази школи: за рахунок бюджетних коштів ХРВО заплановано проведення капітального ремонту системи теплопостачання на двох поверхах школи.

5. З метою соціального захисту , збереження та зміцнення здоров я учнів та педагогічних працівників вчасно проводяться планові медогляди. Учні пройшли медогляди в серпні та в березні – поглиблений профілактичний. Вчителі та робітники школи організовано до 20-го травня пройшли плановий медогляд в поліклініці № 20 та отримали допуск до роботи.

Учні школи охоплені гарячим харчуванням: 71 учень 1-4 класів харчувалися за рахунок бюджетних коштів.

2 дітей пільгового контингенту з малозабезпеченої родини отримували харчування за рахунок бюджетних коштів.

71 учень 5-11 класів харчувалися за батьківські кошти в межах 7грн.

Також діти були охоплені дозволеною вимогами РАЙСЕС буфетною продукцією.

6. З метою дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм вчителі школи провели згідно річної циклограми 41 бесіду з питань попередження всіх випадків дитячого травматизму, 15 додаткових бесід на листи відділу освіти. В школі немає випадків травматизму під час навчально-виховного процесу.

На виконання санітарних вимог виконуються приписи РАЙСЕС.

7. Надана соціальна підтримка 21 учню пільгового контингенту за рахунок коштів фонду загальнообов' язкового навчання: придбані теплі речі-зимовий одяг та взуття з розрахунку 500 грн.00 коп. на дитину. Було витрачено 11642 грн.00коп.

8. З метою матеріального стимулювання вчителів з нагоди професійного свята відділ освіти преміював їх в розмірі 10%. від заробітної плати.

Учні, які приймали участь в різноманітних учнівських конкурсах, були нагороджені похвальними грамотами та дипломами.

9. З метою дотримання правопорядку неповнолітніми вжиті заходи щодо попередження правопорушень. В школі є 1учень, який скоїв протиправні дії(крадіжка майна з приватної садиби). Також потребують підвищеної педагогічної уваги 5 учнів.

10. До управління діяльністю навчального закладу залучаються педагогічна та батьківська громадськість. Працює Рада школи за затвердженим планом роботи школи. Щомісяця проводяться засідання Ради школи, на яких вирішуються нагальні питання функціонування школи.

11. Наявна дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян з питань діяльності закладу.

ВИСТУПИЛИ:

1. Почивалова Н.Е., вчитель української мови та літератури, керівник шкільного методичного об′єднання гуманітарно – філологічного циклу. Доповнила доповідь тим, що ефективна робота є одним з основних інструментів забезпечення якісної освіти. Тому адміністрація школи реалізує свій управлінський досвід, переборює власні стереотипи у здійсненні самоаналізу результатів управлінської діяльності.

2. Тиртишна О.І., вчитель математики, керівник шкільного методичного об′єднання природничо – математичного циклу. Наголосила на тому, що при проведенні компонентного аналізу результатів управлінської діяльності та підсумків роботи школи за 2016 – 2017 навчальний рік адміністрація школи виявила, що потрібно аналізувати рівень реалізації актуальних завдань для розв′язання в педагогічному колективі.

3. Матунова Н.О., голову профспілкового комітету школи, бібліотекаря, яка запропонувала на основі звіту «Про підсумки роботи школи протягом 2016 – 2017 навчального року» вважати роботу директора школи Сєрікової С.Н. на задовільному рівні.

УХВАЛИЛИ:

Заслухавши звіт директора Вільхівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Харківської районної ради Харківської області Сєрікової С.Н. «Про підсумки роботи школи протягом 2016 – 2017 навчального року», виступи Почивалової Н.Е., Тиртишної О.І., Матунової Н.О. та підвівши підсумки таємного голосування роботу директора школи Сєрікової С.Н. вважати визнаною на задовільному рівні.

Голова зборів Н.Е.Почивалова

Секретар зборів Г.І.Козачок

Кiлькiсть переглядiв: 200

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.