Про територію обслуговування Вільхівської ЗОШ І-ІІІ ступенів.

Адміністрація Вільхівської ЗОШ доводить до відома батьків, що в її територією обслуговування входять діти віком від 6 до 18 років, які проживають в с. Вільхівка, Степанки, Сороківка, Сороківка-2 та Верхня Роганка, які знаходяться на територїї Вільхівської сільської ради.

Прийом дітей до першого класу школи відбувається на безконкурсній основі. Діти зараховуються до школи за наказом директора до початку навчального року.

Дітям, які вступають до першого класу школи, що обслуговує мікрорайон , де мешкає дитина, не може бути відмовлено у зарахуванні.

Питання про відвідування навчального закладу дітьми, батьки яких відмовляються від щеплень, вирішується лікарсько-консультативною комісією ( наказ Міністерства охорони здоров 'я України від 29.11.2002 № 434 та затвердженого цим наказом примірного "Положення про підготовку дітей на педіатричній дільниці до відвідування дошкільного та шкільного загальноосвітнього навчального закладу.")

Для прийому до першого класу батьки, або особи, які їх заміняють, надають такі документи: заява на ім' я директора школи, копія свідоцтва про народження дитини, медична картка встановленого зразка.

В 2017 році в 1-класі працює вчитель І-ої категорії Козачок Галина Іванівна (педстаж 42роки. До 1-го класу зараховано 14 дітей .

Уповноваженою для виконання роботи, пов'заної з обліком дітей та підлітків шкільного віку наказом по школі та рішенням Вільхівської сільської ради призначена вчитель початкової школи Кравченко К.К.

Рішенням Вільхівської сільської ради від 26.01.2016 року № 4 закріплена територія сільської ради для обслуговування вчителями Вільхівської ЗОШ І-ІІІ ступенів таким чином:

с.Вільхівка: вул.Набережна -вчитель математики Купенко О.В .

вул.Студентська, провулок Студентський, вул.40 років Перемоги, в 'їзд 40 років Перемоги-вчитель англійської мови Бобришова В.В.

вул. Українська, Миру, Молодіжна (непарна сторона) - вчитель початкової школи Козачок Г.І.

вул.Шкільна (від вул.Молодіжної) , в 'їзд Космонавтів-вчитель початкової школи Архилюк З.А.

Двоповерхові будинки (нижні) , вул.Центральна, Шкільна-вчитель інформатики Тиртишна О.І.

Двоповерхові будинки (верхні) , вул Шкільна-вчитель англійської мови Тиртишна М.І.

вул.Шевченка, Зарічна-вчитель початкової школи Кайдалова Н.І.

с.Степанки-вчитель хімії та біології Герасименко С.В.

с.Верхня Роганка -педагог-організатор Гордєєва О.Л.

с.Сороківка-2(колишнє Радгоспне) -вчитель історії Осавчук Н.О.

с. Сороківка-вчитель української мови та літератури Почивалова Н.Е., вчитель математики Тиртишна О.І.

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІДДІЛ ОСВІТИ

НАКАЗ

24.11.2017 №316

Про організацію обліку дітей

шкільного віку та учнів

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 № 684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів» (далі – Порядку), на виконання розпорядження голови Харківської районної державної адміністрації від 24.11.2017 № 918 «Про організацію обліку дітей шкільного віку та учнів в Харківському районі» та з метою забезпечення здобуття дітьми шкільного віку загальної середньої освіти

НАКАЗУЮ:

1. Призначити методиста інформаційно-методичного центру відділу освіти Чефранову Г.А. відповідальною за ведення обліку дітей шкільного віку та учнів, за створення та постійне оновлення реєстру дітей шкільного віку та учнів у районі.

2. Керівникам закладів загальної середньої освіти:

2.1 Здійснювати ведення обліку учнів (відповідно до п.п. 10-13 Порядку).

Постійно

2.2 Надавати дані про дітей, місце навчання яких не встановлено, відповідному територіального органу Національної поліції, службі у справах дітей для провадження діяльності про встановлення місця їх навчання відповідно до законодавства щодо захисту прав дітей на здобуття загальної середньої освіти.

Протягом 5-ти робочих днів

з дня встановлення факту

охоплення навчанням

2.3 Надавати дані про учнів, які відсутні на навчальних заняттях протягом 10робочих днів підряд з невідомих або без поважних причин відповідному територіальному органу Національної поліції, службі у справах дітей для провадження діяльності відповідно до законодавства, пов’язаної із захистом їх прав на здобуття загальної середньої освіти.

Постійно

2.4 Надавати до інформаційно-методичного центру відділу освіти Чефрановій Г.А. цифровий звіт щодо руху учнів по закладу (додаток 1), списки учнів, які прибули до закладу або вибули з нього (додатки 2,3) на електронну адресу metod1.khar@dniokh.gov.ua.

Щорічно до 15 вересня,

щомісячно не пізніше

15 числа наступного місяця

3. Методисту інформаційно-методичного центру відділу освіти Чефрановій Г. А.:

3.1 Створити та постійно оновлювати реєстр дітей шкільного віку та учнів по територіях обслуговування закладів на кожний рік народження окремо.

До 10.01.2018,

щорічно до 15 вересня

3.2 Аналізувати звіти щодо руху учнів, списки учнів, які прибули до закладу та вибули з нього; у разі необхідності, надавати методичну допомогу закладам освіти.

Постійно

3.3 Узагальнити статистичні звіти про кількість дітей шкільного віку по територіях обслуговування закладів за формою та у порядку, затвердженому Міністерством освіти і науки України.

Щорічно до 15 вересня

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника відділу освіти Бикасову С.А.

Начальник відділу освіти О.І.Бабельчук

Тавшунська,

Чефранова, 777 04 40

Заступник начальника відділу освіти С.А.Бикасова

Юрист відділу освіти П.І.Ольховський

Заступник завідувача інформаційно-методичного

центру відділу освіти Т.П.Тавшунська

Методист відділу освіти

інформаційно-методичного центру Г.А.Чефранова

(виконавець)

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 13 вересня 2017 р.№ 684

Київ

Про затвердження Порядку ведення
обліку дітей шкільного віку та учнів

Кабінет Міністрів Українипостановляє:

1.ЗатвердитиПорядок ведення обліку дітей шкільного віку та учнів, що додається.

2.Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 12квітня 2000р. №646 “Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку” (Офіційний вісник України, 2000р., №16,ст.670);

пункт 13 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13липня 2016р. №437 (Офіційний вісник України, 2016р., №56,ст.1942).

Прем’єр-міністр УкраїниВ. ГРОЙСМАН

Інд. 73

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 вересня 2017 р. № 684

ПОРЯДОК
ведення обліку дітей шкільного віку та учнів

1.Цей Порядок визначає механізм обліку дітей шкільного віку та учнів, що ведеться з метою забезпечення здобуття ними загальної середньої освіти.

2.Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

діти шкільного віку—особи у віці 6—18 років, які повинні здобувати загальну середню освіту;

учні—особи, які здобувають загальну середню освіту у навчальному закладі;

навчальний заклад — загальноосвітній, професійно-технічний, вищий навчальний заклад, що забезпечує здобуття загальної середньої освіти.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про захист персональних даних”, “Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей”.

3.Обробка та захист персональних даних дітей шкільного віку та учнів під час їх обліку здійснюються відповідно до вимог Закону України “Про захист персональних даних”.

4.Облік дітей шкільного віку ведеться в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці (району, міста, району у місті, селища, села).

Районні,районніу містах держадміністрації та міські, селищні, сільськіради, у тому числі об’єднаних територіальних громад, їх виконавчі органи (далі — уповноважені органи) із залученням відповідних територіальних органів Національної поліції та служб у справах дітей організовують ведення обліку дітей шкільного віку.

5.Уповноважені органи:

1)організовують ведення обліку дітей шкільного віку, які проживають чи перебувають в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці, шляхом створення та постійного оновлення реєстру даних про них (на кожний рік народження окремо) (далі — реєстр);

2)визначають структурний підрозділ (посадову особу), відповідальний за створення та постійне оновлення реєстру (далі—структурний підрозділ);

3)закріплюють територію обслуговування за загальноосвітніми навчальними закладами, що належать до сфери їх управління (крім загальноосвітніх навчальних закладів, зарахування до яких здійснюється виключно за результатами конкурсного відбору або за направленням в установленому порядку).

6.Структурним підрозділом до реєстру вносяться такі персональні дані дитини шкільного віку: прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), дата народження, місце проживання чи перебування, місце навчання (навчальний заклад), форма навчання та належність до категорії осіб з особливими освітніми потребами (далі — дані).

Дані дитини шкільного віку видаляються з реєстру у разі:

досягнення нею повноліття;

здобуття нею повної загальної середньої освіти;

наявності письмово підтвердженої інформації про взяття її на облік (включення до реєстру) на території іншої адміністративно-територіальної одиниці;

її вибуття на постійне місце проживання за межі України (з припиненням здобуття загальної середньої освіти в Україні).

7.Структурні підрозділи для забезпечення прав дітей шкільного віку на здобуття загальної середньої освіти та з дотриманням вимог Законів України “Про інформацію” і “Про захист персональних даних” мають право:

отримувати дані дітей шкільного віку від служб у справах дітей, спеціальних установ та закладів, які здійснюють їх соціальний захист і профілактику правопорушень, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування інших адміністративно-територіальних одиниць,житлово-експлуатаційних організацій та навчальних закладів;

використовувати для створення та оновлення реєстру отримані дані, у тому числі з інших реєстрів або баз даних.

Залучення працівників навчальних закладів до організації та веденняобліку дітей шкільного віку забороняється.

8.Структурний підрозділ протягом 10 робочих днів з дня отримання даних здійснює їх обробку, у тому числі звіряє їх з даними реєстру та у разі потреби вносить до нього відповідні зміни і доповнення.

Дані також можуть бути внесені до реєстру відповідно до письмової заяви батьків (одного з батьків) дитини шкільного віку чи інших законних представників або її сканованої копії у разі її подання відповідному структурному підрозділу.

У разі коли місце навчання (навчальний заклад) дитини шкільного віку не встановлено, структурний підрозділ протягом п’яти робочих днів з дня встановлення відповідного факту надає наявні в реєстрі її дані відповідному територіальному органу Національної поліції таслужбiу справах дітей для провадження діяльності відповідно до законодавства, пов’язаної із захистом права дитини на здобуття загальної середньої освіти.

9.На підставі даних реєстру структурний підрозділ складає і подає статистичний звіт про кількість дітей шкільного віку за формою та у порядку, затвердженому МОН.

На підставі статистичних звітів про кількість дітей шкільного вікускладаються і подаються зведені статистичні звіти за формою та у порядку, затвердженому МОН.

10.Облік учнів ведуть навчальні заклади, які подають щороку не пізніше 15вересня відповідному структурному підрозділу дані всіх учнів, які до нього зараховані.

11.У разі переведення учня до іншого навчального закладу або його відрахування в установленому порядку навчальний заклад, з якого переводиться або відраховується учень, подає не пізніше 15числа наступного місяця відповідному структурному підрозділу дані такого учня, у тому числі місце продовження здобуття ним загальної середньої освіти (навчальний заклад).

Під час переведення учня до іншого навчального закладу до навчального закладу, з якого він переводиться, подаються:

заява батьків (одного з батьків) учня чи інших його законних представників (для учнів, які не досягли повноліття) або заява учня (для повнолітніх учнів);

письмове підтвердження або його сканована копія з іншого навчального закладу про можливість зарахування до нього відповідного учня.

Під час вибуття учня на постійне місце проживання за межі України до навчального закладу, з якого він вибуває, подаються:

заява батьків (одного з батьків) учня чи інших його законних представників (для учнів, які не досягли повноліття) або заява учня (для повнолітніх учнів);

копія або сканована копія паспорта громадянина України для виїзду за кордон, з яким перетинає державний кордон дитина, або її проїзного документа із записом про вибуття на постійне місце проживання за межі України чи відміткою про взяття на постійний консульський облік у дипломатичному представництві або консульській установі України за кордоном (для учнів, які не досягли повноліття).

12.Навчальні заклади у разі зарахування учнів, які здобували загальну середню освіту в навчальних закладах інших адміністративно-територіальних одиниць, подають не пізніше 15числа наступного місяця з дня зарахування їх дані уповноваженому органу або його структурному підрозділу адміністративно-територіальної одиниці, на території якої розташовано навчальний заклад, у якому учень здобував загальну середню освіту.

13.У разі відсутності учнів, які не досягли повноліття, на навчальних заняттях протягом 10робочих днів підряд з невідомих або без поважних причин навчальний заклад невідкладно надає відповідному територіальному органу Національної поліції та службі у справах дітей дані таких учнів для провадження діяльності відповідно до законодавства, пов’язаної із захистом їх прав на здобуття загальної середньої освіти.

Причини відсутності учня на навчальних заняттях підтверджуються відповідною медичною довідкою закладу охорони здоров’я або письмовим поясненням батьків (одного з батьків) учня чи інших законних представників (для учнів, які не досягли повноліття) або учня (для повнолітніх учнів), що зберігаються в його особовій справі протягом поточного навчального року.

14.Контроль за веденням обліку дітей шкільного віку в частині реалізації структурними підрозділами повноважень, визначених цим Порядком, здійснює ДIНЗ.

Контроль за веденням обліку учнів навчальними закладами здійснюють відповідні структурні підрозділи.

/Files/images/2017_navch_rk/зош.JPG

Кiлькiсть переглядiв: 138

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.